Verschil lijfrente en banksparen

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op

Lijfrente of banksparen, wat is het verschil?

Banksparen en lijfrente zijn twee verschillende manieren waarmee je een aanvullend pensioen opbouwt. Met zowel banksparen als lijfrente spaar je gedurende een bepaalde periode een bedrag op een geblokkeerde rekening. De bank of verzekeraar keert dit gespaarde bedrag later in termijnen uit als aanvulling op je AOW. Lijfrente en banksparen gebruik je dus voor hetzelfde doel, maar er bestaan wel degelijk belangrijke verschillen. In onderstaand artikel less je alles over verschil banksparen en lijfrente. 

Verschil lijfrente banksparen - Rendement

Het eerste verschil tussen beide vormen is de manier waarop je rendement behaalt. Het saldo banksparen rendeert doordat de bank hier rente over vergoedt. Bij lijfrente neemt je tegoed toe doordat de verzekeraar winst maakt. Hoe hoog de winstdeling is, is van tevoren niet exact te zeggen bij een lijfrente. 

Verschil banksparen en lijfrente - Langlevenrisico

Daarnaast dien je rekening te houden met het zogenaamde ‘langlevenrisico’. Bij lijfrente keert de verzekeraar bedragen uit tot het moment je overlijdt, ongeacht hoe oud je wordt. Bij banksparen daarentegen spreek je van tevoren met de bank af in hoeveel jaar de bank het opgebouwde vermogen uitkeert. Leef je langer dan de afgesproken periode, dan is het vermogen op en ontvang je niet langer uitkeringen.

Banksparen lijfrente - Overlijden

Een ander verschil is de afhandeling in het geval van overlijden. Overlijd je in de uitkeerfase (vaak na de AOW-leeftijd)? Dan ontvangen de nabestaanden bij een lijfrenteverzekering niets, tenzij je een overlijdensrisicoverzekering hebt afgesloten. Deze verzekering keert een vooraf besproken bedrag uit. Dit bedrag is doorgaans echter lager dan het resterend bedrag. Bij banksparen hebben je nabestaanden in geval van overlijden recht op het bedrag dat de bank tot dan toe nog niet heeft uitgekeerd.

Banksparen vs lijfrente

Tot slot sluit je een bankspaarproduct bij een bank af, terwijl je een lijfrente bij een verzekeraar onderbrengt. Dit heeft onder meer gevolgen voor de afhandeling in geval van faillissement. Mocht een verzekeraar failliet gaan, dan heb je geen garantie dat het opgebouwde tegoed wordt uitgekeerd. Verzekeraars hebben wel een regeling van onderlinge ondersteuning. Dit houdt in dat, mocht een verzekeraar failliet gaan, de verzekeringsportefeuille wordt ondergebracht bij een andere verzekeraar. De lijfrenteverzekering zal dus in werkelijkheid vaak bij een andere verzekeraar doorlopen. Spaartegoeden bij een bank daarentegen zijn, dankzij het depositogarantiestelsel, bij een faillissement tot een bedrag van 100.000 euro gegarandeerd.

Overzicht lijfrente sparen en banksparen

Hieronder zie je de verschillen tussen banksparen en lijfrente op een rij.

VerschillenLijfrenteBanksparen
Kan ik levenslange uitkeringen ontvangen?Ja, dat kan.Nee, dat is niet mogelijk. De maximale duur van de uitkering bij banksparen bedraagt doorgaans 20 jaar (als de uitkering begint op het moment dat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt).
Wie ontvangt de uitkering bij overlijden?De verzekeraar keert een vooraf besproken bedrag (doorgaans maximaal 70 procent) alleen uit als je een overlijdensrisicoverzekering afsluit.Mocht je overlijden, dan komt het resterende tegoed toe aan de personen die recht hebben op de erfenis.
Is het opgebouwde tegoed gegarandeerd?Ja, in geval van faillissement wordt de lijfrenteverzekering bij een andere verzekeraar ondergebracht.Ja, bedragen tot 100.000 euro vallen onder het depositogarantiestelsel.
Kan ik het opgebouwde tegoed eerder dan de pensioengerechtigde leeftijd ontvangen?Dat kan alleen met het tegoed dat je voor 1 januari 2006 hebt opgebouwd. Bedragen die je vanaf 2006 hebt opgebouwd, komen hiervoor niet in aanmerking.Ja, dat kan. De minimale uitkering is dan wel 20 jaar plus het aantal jaren dat je op het moment van uitkeren jonger bent dan de pensioengerechtigde leeftijd.
Kan ik het tegoed aan mijn kinderen schenken?Ja, dat kan als de lijfrente nog onder de oude belastingregels valt. Dat is het geval als je periodieke premies hebt ingelegd en de ingangsdatum vóór 16 oktober 1990 ligt, of als de eenmalige storting vóór 1 januari 1992 is gestort.Nee, dat is niet mogelijk.
Kan ik het product online afsluiten en beheren?Nee, dat is bij de meeste verzekeraars niet mogelijk.Ja, dat is bij de meeste banken mogelijk.
Kan ik mijn alimentatieverplichting via dit spaarproduct voldoen?Ja, het is mogelijk om de alimentatieverplichting af te kopen door middel van een alimentatielijfrente.Nee, dat is niet mogelijk.