Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd?

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd en waar vind ik hier een overzicht van?

Om ook na je pensioen over een inkomen te beschikken, ontvang je vanaf je AOW-gerechtigde leeftijd een AOW-uitkering. Daarnaast bouw je mogelijk een aanvullend pensioen op via je werkgever, of spaar je zelf een bedrag bij elkaar als aanvulling op de AOW-uitkering. Maar hoe kun je nu overzichtelijk zien hoeveel opgebouwd pensioen je precies hebt?

Heb ik pensioen opgebouwd? – UPO

Iedereen die pensioen opbouwt via de werkgever, krijgt jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van de pensioenuitvoerder. Hierin staat hoeveel pensioen je tot nu toe hebt opgebouwd, hoeveel geld je kunt verwachten als je met pensioen gaat en wat de nabestaanden krijgen mocht je tussentijds overlijden.

Let op: Neem je niet meer actief deel aan een pensioenregeling, bijvoorbeeld omdat je nu voor een andere werkgever werkt die niet of bij een ander pensioenfonds is aangesloten? Dan ontvang je slechts eens in de vijf jaar een UPO van deze pensioenuitvoerder.

Hoeveel pensioen heb ik? – Mijn pensioenoverzicht

Een completer overzicht van je opgebouwde pensioen vind je op mijnpensioenoverzicht.nl. Hierop staat namelijk, naast je AOW-uitkering, hoeveel pensioen je precies bij elke pensioenuitvoerder hebt opgebouwd. Inloggen op mijnpensioenoverzicht kan eenvoudig met je persoonlijke DigiD-code.

Houd er rekening mee dat mijnpensioenoverzicht.nl niet laat zien hoeveel je in eigen beheer gespaard hebt. Mocht je via een bankspaarrekening of lijfrenteverzekering een aanvullend pensioen opbouwen, dan komt dit dus bovenop het bedrag dat deze site toont. Het bedrag dat je zelf hebt opgebouwd vraag je eenvoudig op bij je bank of verzekeraar.

Let op: In de volgende situaties is de hoogte van het pensioen mogelijk anders dan mijnpensioenoverzicht.nl toont:

  • Je bent gescheiden. Je pensioen is mogelijk lager dan in het overzicht, omdat een deel van je pensioen wettelijk toekomt aan je ex-partner (tenzij er iets anders is vastgelegd in een echtscheidingsconvenant).
  • Je bent alleenstaand. In het overzicht zijn de bedragen gebaseerd op een AOW-pensioen voor gehuwden en samenwonenden. Alleenstaanden ontvangen een hogere AOW-uitkering. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank vraag je gratis een individueel pensioenoverzicht aan met de juiste bedragen voor alleenstaanden.

Opgebouwd pensioen en zelf sparen voor aanvullend pensioen

Heb je tot nu toe te weinig aanvullend pensioen opgebouwd, dan kun je overwegen om zelf voor een aanvullend pensioen te sparen. Dit kan fiscaal vriendelijk via een bankspaarrekening en/of een lijfrenteverzekering. In de artikelen ‘Aanvullend pensioen opbouwen’ en ‘Verschil banksparen en lijfrente’ lees je meer over deze mogelijkheden.