Beschikbare premieregeling

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op

Hoe werkt de beschikbare premieregeling en wat zijn de voor- en nadelen?

De beschikbare premieregeling is een pensioenregeling waarbij de werkgever vooraf een premiebedrag toezegt. De werkgever stort deze premie jaarlijks in een polis bij een verzekeraar. In tegenstelling tot de eindloonregeling en de middelloonregeling staat bij de beschikbare premieregeling de hoogte van de pensioenuitkering tijdens je loopbaan nog niet vast. De hoogte van de premie die de werkgever inlegt, is daarentegen wel bekend. De uiteindelijke pensioenuitkering hangt af van het (beleggings)rendement dat de verzekeraar met de premie behaalt en het aantal jaren dat de werkgever premie betaalt.

Zelf aanvullend pensioen opbouwen? Loop geen rente-inkomsten mis! Vergelijk alle pensioenrekeningen en vind direct online de aanbieder met het hoogste rendement. Pensioensparen vergelijken >>

Beschikbare premie

De premie die de werkgever betaalt, is doorgaans een percentage van de pensioengrondslag. Dit is het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt. Welk percentage de werkgever beschikbaar stelt, hangt onder meer af van zijn financiële mogelijkheden. Bij de meeste beschikbare premieregelingen stijgt de premie naarmate je ouder wordt. Uiteraard geldt dat hoe hoger de premie, hoe hoger je pensioen kan zijn.

Maar ook eventueel aanvullende regelingen beïnvloeden je uiteindelijke pensioen. Zo keert de beschikbare premieregeling mogelijk een bedrag uit bij arbeidsongeschiktheid, of aan je partner of kinderen wanneer je overlijdt. Is dit het geval, dan legt de verzekeraar een deel van de premie hiervoor opzij. Hoe meer aanvullende regelingen er zijn, hoe lager je uiteindelijke pensioen.

Beschikbare premieregeling – Hoe besteden?

De premie komt dus voor het grootste gedeelte toe aan je pensioen. Hoe de verzekeraar de premie precies inzet, verschilt echter per regeling. De meeste verzekeraars hanteren hier drie verschillende manieren voor:

  • Beleggen. Hierbij hangt het pensioenkapitaal af van de beleggingsresultaten.
  • Gegarandeerd pensioenkapitaal. De verzekeraar garandeert hierbij een bepaald rendement over de premie. Dit doet hij door de premie bijvoorbeeld in een spaardeposito te zetten, waardoor hij een vaste depositorente ontvangt. Het uiteindelijke pensioenkapitaal staat hierbij dus vast.
  • Gegarandeerde pensioenuitkering. De verzekeraar koopt met de premie meteen een pensioenuitkering aan. De aankoop van een pensioenuitkering vindt dus niet plaats op het moment dat je met pensioen gaat, maar elk jaar. Hierdoor weet je precies hoeveel pensioen je opbouwt.

Neem jij deel aan een beschikbare premieregeling en wil je weten welke manier voor jou geldt? Raadpleeg dan de startbrief die de pensioenuitvoerder je heeft gestuurd.

Pensioen beschikbare premieregeling – Voordelen en nadelen

Voordelen:

  • Ruimte voor individuele keuzes: je kiest vaak zelf of je bepaalde aanvullende regelingen wilt of juist niet.
  • De kosten voor de werkgever staan van tevoren vast. Hij weet dus precies wat de pensioenregeling kost.

Nadelen:

  • Onzekerheid over de hoogte van de uitkering: bij tegenvallende beleggingsresultaten ligt het uiteindelijke pensioen lager dan gedacht.
Zelf (extra) sparen voor je pensioen?Loop dan geen rente-inkomsten mis! Vergelijk het grootste aanbod pensioenspaarrekening en open eenvoudig online de rekening met de hoogste rente en beste voorwaarden. Pensioensparen vergelijken >>