Fiscale oudedagsreserve

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op

Wat is de fiscale oudedagsreserve?

Als zelfstandig ondernemer kun je je vaak niet bij een pensioenfonds aansluiten, omdat je niet in loondienst bij een werkgever bent. In plaats daarvan kon je tot 2023 zelf fiscaal voordelig sparen voor een aanvullend pensioen met de fiscale oudedagsreserve. Sinds 2023 mag je niet meer opbouwen in je fiscale oudedagreserve. Je kunt als ondernemer wel zelf pensioen opbouwen via een lijfrente.  In het onderstaande artikel lees je hoe de fiscale oudedagreserve voorheen werkte.

Uitleg oudedagsreserve

Met de fiscale oudedagsreserve reserveer je een deel van de ondernemingswinst voor het pensioen. Het geld blijft in dit geval binnen de onderneming, want je bent verplicht de FOR op de ondernemingsbalans te plaatsen. Het voordeel hiervan is dat je het gereserveerde bedrag opnieuw kunt investeren. Later, op een gewenst moment, stort je het bedrag op een bankspaarrekening of in een lijfrenteproduct. Hierover betaal je in eerste instantie geen inkomstenbelasting. De FOR komt als aftrekpost op de balans van de onderneming te staan.

Je betaalt pas inkomstenbelasting op het moment dat je met pensioen gaat en de bank of verzekeraar het opgebouwde tegoed periodiek uitkeert. Het voordeel hiervan is dat je in een lager belastingtarief valt op het moment je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Bovendien ontvang je in de tussenliggende periode rente over de bruto (in plaats van netto) ingelegde bedragen.

Regels fiscale oudedagsreserve

Aan de FOR zitten enkele fiscale regels gebonden. Zo stelt de Belastingdienst dat je in 2022 één jaar maximaal 9,44 procent van de ondernemingswinst mag reserveren voor de FOR, met een maximum van 9.632 euro. Lijdt de onderneming verlies, dan mag je niets aan de FOR toevoegen.

Daarnaast moet de FOR aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • In de opbouwfase ben je jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Het totaal opgebouwde bedrag is niet hoger dan het eigen vermogen van de onderneming.
  • Je vermeldt de FOR op de balans in de jaarrekening.
  • Je voldoet aan het urencriterium.

Oudedagsreserve en de alternatieven

De FOR is slechts één van de manieren waarop een zelfstandig ondernemer een aanvullend pensioen kan opbouwen. Ondernemers kunnen soms ook de pensioenregeling van de ex-werkgever door laten lopen of zelf sparen voor een aanvullend pensioen op een bankspaarrekening of lijfrente. Hoe deze mogelijkheden precies werken en wat de voor- en nadelen zijn, lees je in het artikel Pensioenopbouw zzp.