Gouden handdruk banksparen

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op

Werknemers die ontslagen werden en een gouden handdruk meekregen, konden deze tot 2014 fiscaal vriendelijk wegzetten op een bankspaarrekening. De fiscale vrijstelling hiervoor is echter komen te vervallen, waardoor dit nu niet maar kan. Hoe banksparen met een gouden handdruk tot 2014 precies werkte, lees je in dit artikel.

Tip! Ontvang je nu een ontslagvergoeding? In het artikel 'Wat te doen met gouden handdruk?' lees je welke mogelijkheden je nu zoal hebt met je gouden handdruk.

Gouden handdruk sparen?  Vergelijk alle rentes en stort je gouden handdruk op het spaarproduct met het hoogste rendement. Vergelijk rentes & open direct >>

Wat is gouden handdruk banksparen?

Het voordeel van gouden handdruk banksparen was dat je over het ingelegde bedrag geen vermogensrendementsheffing betaalde. Bovendien betaalde je pas loonbelasting op het moment dat de bank het bedrag in termijnen uitkeerde. Dit had als voordeel dat je rente opbouwde over de bruto gouden handdruk. Stortte je de ontslagvergoeding op een gewone spaarrekening? Dan werd er wel gewoon direct loonbelasting ingehouden (en eventueel vermogensrendementsheffing), waardoor je slechts over de netto ontslagvergoeding rente ontving. Een gouden handdruk op een bankspaarrekening storten levert dus een hoger rendement op dan wanneer je het op een gewone spaarrekening stort.

Gouden handdruk banksparen berekenen – Direct uitkeren

Wanneer je na het ontslag niet meteen een nieuwe baan vond, kon je de gouden handdruk gebruiken als aanvulling op de WW-uitkering. Zo ging je er qua inkomen niet op achteruit. Mocht je een nieuwe baan gevonden hebben, dan kon je de uitkering stopzetten. Het gedeelte van de gouden handdruk dat tot dan toe niet uitgekeerd was, bleef op de bankspaarrekening staan, tot het moment dat je weer uitkeringen aanvroeg.

Opbouwen gouden handdruk banksparen

Stortte de (ex-)werkgever de ontslagvergoeding op een bankspaarrekening en werd er niet direct tot uitkering overgegaan? Dan begon de opbouwfase. Je bepaalde zelf hoelang deze fase duurde, als deze maar eindigde in het jaar dat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Banken boden tijdens deze fase vaak de mogelijkheid om een gedeelte van het bedrag te beleggen.

Gouden handdruk uitkeren

De uitkeerfase begon uiterlijk op het moment je de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, of eerder als je besloot om uitkeringen te willen ontvangen. Dit hield in dat de bank het gespaarde tegoed in gelijke bedragen, verspreid over vooraf bepaalde termijnen, uitbetaalde. Dit kon per jaar, halfjaar, kwartaal of maand zijn.

De duur van de uitkeringsfase was mede afhankelijk van je leeftijd. Er gold geen maximale duur, maar wel een minimale. In onderstaande tabel staat het minimaal aantal uit te keren jaren per leeftijdscategorieën weergegeven.

Leeftijd op moment van uitkerenMinimaal aantal jaar van uitkeren
25 jaar of jonger18
25 tot 30 jaar15
30 tot 35 jaar12
35 tot 40 jaar9
40 tot 45 jaar6
45 tot 50 jaar4
50 tot 55 jaar3
55 tot 60 jaar2
60 jaar of ouder1