Depositogarantiestelsel zakelijk

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op

Hoe werkt het depositogarantiestelsel voor bedrijven?

Als een bank failliet gaat, garandeert het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank (DNB) spaartegoeden tot een bedrag van 100.000 euro. Waar eerst alleen particulieren, eenmanszaken en kleine rechtspersonen een beroep konden doen op dit stelsel, is de reikwijdte door Europese richtlijnen verruimd met:

 • Grootzakelijke depositohouders, zoals NV's, BV's stichtingen en verenigingen
 • Bestuurders van de failliete bank
 • Aandeelhouders van de failliete bank

Depositogarantiestelsel zakelijk tot tweede helft 2015

Het geld dat bedrijven op een zakelijke spaarrekening storten, is in geval van faillissement van de bank tot een bedrag van 100.000 euro gegarandeerd mits aan alle voorwaarden wordt voldaan. Allereerst moet de bank over een vergunning van DNB beschikken.

Let op: Het depositogarantiestelsel geldt per vergunninghouder. Wanneer twee banken onder dezelfde bankvergunning vallen, heb je dus maar één keer recht op het garantiebedrag. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ABN AMRO en MoneYou, en bij Reaal en RegioBank.

Een tweede voorwaarde is dat het bedrijf een verkorte balans mag publiceren. Een onderneming mag dat doen als het twee achtereenvolgende balansjaren voldoet aan twee van de onderstaande drie voorwaarden:

 • Een activa van 4,4 miljoen euro of minder
 • Een netto omzet van 8,8 miljoen euro of minder
 • Tijdens 1 boekjaar gemiddeld 50 fte of minder

Deze voorwaarden gelden niet alleen voor eenmanszaken, ZZP’ers en BV’s, maar ook voor verenigingen, stichtingen en andere instanties. Zolang zij voldoen aan de gestelde voorwaarden, vallen ze onder het depositogarantiestelsel.

Let op: Bij eenmanszaken maakt DNB geen onderscheid tussen het privé en zakelijk spaargeld van deze persoon bij één bank. DNB ziet een eenmanszaak namelijk niet als een aparte rechtspersoon. Dit betekent dat het totale spaartegoed van de eigenaar van een eenmanszaak (privé plus zakelijk) bij één bank slechts tot 100.000 euro is gegarandeerd.

Depositogarantiestelsel bedrijven tweede helft 2015

Vanaf 1 juli 2015 voert DNB enkele wijzigingen door in de garantieregeling. Eén van die veranderingen is dat vanaf dan ook grote, niet-financiële ondernemingen onder de werking van het depositogarantiestelsel vallen. Dit houdt in dat ondernemingen niet meer aan twee van de drie bovengenoemde voorwaarden hoeven te voldoen. Financiële ondernemingen en overheden blijven echter uitgesloten van dekking.

Uitgezonderd van het depositogarantiestelsel zakelijk

Niet alle ondernemingen vallen onder het DGS zakelijk. De volgende ondernemingen blijven uitgezonderd:

 • Financiële instellingen
 • Banken
 • Kredietunies
 • Beleggingsondernemingen
 • Verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen
 • Beleggingsinstellingen, beheerders van beleggingsinstellingen, icbe’s (instelling voor collectieve belegging in effecten) en beheerders van icbe’s
 • Pensioenfondsen
 • Overheden: de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, de openbare lichamen Bonaire, St Eustatius, Saba en buitenlandse overheden