Vrijstelling schenkbelasting

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op

Wanneer maak je aanspraak op een vrijstelling voor schenkbelasting?

Als je een schenking ontvangt, betaal je hierover schenkbelasting als het geschonken bedrag hoger is dan de vrijstelling. Maar hoe hoog is de vrijstelling voor een schenking precies is en hoeveel schenkbelasting betaal je als je meer dan deze vrijstelling ontvangt?

Overzicht vrijstelling schenkbelasting

Er bestaan drie soorten vrijstellingen voor de schenkbelasting, namelijk:

  • De algemene vrijstelling. Deze bedraagt dit jaar 2.173 euro.
  • Een vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun kinderen. Deze bedraagt 5.428 euro per kind.
  • Een eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun kinderen. Meer over deze verhoogde vrijstelling lees je in het artikel ‘Belastingvrij schenken’.

De schenkingsvrijstelling geldt per persoon. Krijg je in één jaar schenkingen van verschillende personen? Dan geldt voor iedere schenker de vrijstelling. Op deze regel zijn echter twee uitzonderingen. Je moet schenkingen van schenkers wel bij elkaar optellen, indien:

  • De schenkers partners zijn
  • De schenkers je ouders zijn, ook al zijn ze gescheiden

Let op: Krijg je in één jaar meerdere schenkingen van dezelfde persoon? Dan geldt de vrijstelling voor het totaal van deze schenkingen. Schenken je ouders je bijvoorbeeld twee keer 3.360 euro, dan moet je over een bedrag van 6.720 - de vrijstelling voor een schenking van ouders aan hun kinderen schenkbelasting betalen.

Vrijstelling schenkbelasting 2019

  • Algemeen € 2.173
  • Ouders aan kinderen € 5.428
  • Eenmalig verhoogde vrijstelling dure studie € 54.246
  • Eenmalig verhoogde vrijstelling eigen woning € 102.010 

Vrijstelling schenken – Belastingtarief

Ontvang je een schenking die hoger is dan de vrijstelling? Dan betaal je schenkbelasting. Hoeveel schenkbelasting de Belastingdienst heft, hangt af van de relatie tussen de schenker en de ontvanger van de schenking en het schenkingsbedrag. In onderstaande tabel zie je de verschillende tarieven.

Belast deel van de schenkingPartners en kinderenKleinkinderenAnderen
Tot 124.727 euro10 procent18 procent30 procent
124.727 euro en hoger20 procent36 procent40 procent

Vrijstelling schenking – SBBI’s en ANBI’s

Naast bovenstaande vrijstellingen geldt er ook een vrijstelling voor sociaal behartigende instellingen (SBBI’s). Dit zijn bijvoorbeeld scoutingverenigingen, amateursportverenigingen en hobbyclubs. SBBI’s hoeven geen schenkbelasting over een schenking te betalen, ongeacht de hoogte van de schenking.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) betalen ook geen schenkbelasting. Voorbeelden van een ANBI zijn Unicef en de Stichting Prins Bernhard Natuurfonds. Een ANBI moet echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten de activiteiten van een ANBI voor minimaal 90 procent gericht zijn op het algemeen belang. Wil je weten of een instelling een ANBI is? Kijk dan in het zoekprogramma ANBI van de Belastingdienst.