Ontslagvergoeding stamrecht BV

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op

Let op: Per 2014 is de stamrechtvrijstelling afgeschaft. Het is niet meer mogelijk je ontslagvergoeding in een stamrecht bv of op een bankspaarrekening onder te brengen. Meer hierover lees je in het artikel 'Belastingdienst stamrecht bv'. In dit artikel lees je informatie over de situatie zoals deze tot 2014 was.

Werd je voor 2014 ontslagen en kreeg je een gouden handdruk mee, dan had je verschillende opties hiervoor. Je kon de ontslagvergoeding:

  • Direct laten uitkeren. Dit was fiscaal gezien erg onvoordelig, want je betaalde dan direct inkomstenbelasting in de hoogste belastingschijf die op jou van toepassing was.
  • Op een bankspaarrekening of lijfrenteverzekering laten storten.
  • Laten storten in een stamrecht BV.

Maar wat hield een stamtrecht BV voor je ontslagvergoeding precies in en wat waren de voor- en nadelen hiervan?

Hoe werkt een stamrecht BV voor ontslagvergoeding?

Een stamrecht BV is geen gewone besloten vennootschap (BV). Ondernemers richten een gewone BV namelijk op om bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Als ontslagen werknemer richtte je een stamrecht BV daarentegen op voor het storten van je ontslagvergoeding. Uit de stamrecht BV kon je vervolgens, direct of in de toekomst, periodiek bedragen laten uitkeren.

Je diende een stamrecht BV op te richten bij een notaris, die een een ‘akte tot verrichten van periodieke uitkeringen’ opstelde. In deze akte, ook wel stamrechtovereenkomst genoemd, staan de rechten en plichten van jou en de stamrecht BV vermeld. De Belastingdienst moest de stamrechtovereenkomst vervolgens goedkeuren.

Voordelen ontslagvergoeding stamrecht BV

Stamrecht BV’s kenden enkele belangrijke voor- en nadelen. Een voordeel van een stamrecht BV was de flexibiliteit. Zo bepaalde je zelf wat je met de ontslagvergoeding deed. Je kon er op verschillende manieren rendement over behalen, bijvoorbeeld door te sparen, te beleggen of een combinatie van beide. Maar je had ook de mogelijkheid om het geld van de stamrecht BV uit te lenen of om het te gebruiken voor het oprichten van een eigen bedrijf.

Ook wat betreft het uitkeren van bedragen was een stamrecht BV flexibel: je kon de uitkering aan jezelf op ieder gewenst moment stopzetten, weer in laten gaan, verhogen en/of verlagen. Dit was vooral nuttig wanneer je niet precies wist wanneer je hoeveel geld in de toekomst nodig had.

Fiscaal voordeel & garantiestelsel

Tevens kende een stamrecht BV een fiscaal voordeel. Je betaalde namelijk geen inkomstenbelasting op het moment dat de ex-werkgever de ontslagvergoeding naar de BV overmaakte. Dit gebeurde pas op het moment je daadwerkelijk bedragen ontving. Op die manier stelde je de belastingheffing uit, waardoor je over de gehele bruto ontslagvergoeding rendement behaalde.

Tot slot was de regeling van het depositogarantiestelsel een pluspunt van de stamrecht BV. Een stamrecht BV werd namelijk als een apart ‘persoon’ gezien. Had je dus zowel een privérekening als een stamrecht BV bij een bank, dan garandeerde het depositogarantiestelsel het saldo van beide rekeningen tot 100.000 euro als de bank failliet ging.

Nadelen stamrecht BV ontslagvergoeding

Een nadeel van een stamrecht BV was dat het veel administratieve verplichtingen en dus kosten met zich meebracht. De oprichting van een stamrecht BV kostte namelijk ongeveer 1.500 euro. Daarnaast kreeg je ieder jaar te maken met administratiekosten, die al snel 500 tot 1.000 euro bedroegen.

Tevens betaalde je over de jaarlijkse winst van een stamrecht BV vennootschapsbelasting. Verschillende rendementen, zoals rente en dividend, behoren tot de winst van de stamrecht BV en werden dus belast.

Oprenting stamrecht BV

Oprenting van een stamrecht BV zorgde er echter voor dat je minder (of geen) vennootschapsbelasting betaalde. De Belastingdienst verplichte iedere stamrecht BV om het saldo jaarlijks op te renten. Dat werkte als volgt: De Belastingdienst ging er vanuit dat de stamrecht BV elk jaar rendement behaalde. (Een deel van) dit rendement moest verplicht in de stamrecht BV blijven, zodat er in de toekomst meer/langer uitgekeerd kon worden. Zou je je ontslagvergoeding immers op een (bank)spaarrekening storten, dan zou je ook rendement behalen, waardoor je in de toekomst hogere uitkeringen zou krijgen. Daarom verplichte de Belastingdienst je om het saldo jaarlijks op te renten.

Het oprentingspercentage moest een afspiegeling zijn van de marktconforme rentevergoedingen. Dit percentage mocht je elk jaar opnieuw bepalen. Je mocht de oprentingskosten in mindering brengen op de winst van de stamrecht BV. Stelde je het oprentingspercentage gelijk aan het daadwerkelijk behaalde rendement? Dan betaalde je geen vennootschapsbelasting, omdat er per saldo geen winst gemaakt werd.

Ontslagvergoeding stamrecht BV – Wanneer interessant?

Zoals gezegd kende een stamrecht BV enkele (fiscale) voordelen. Vanwege de hoge kosten die met een stamrecht BV gepaard gingen, stelden kenners echter dat deze optie pas interessant was bij een ontslagvergoeding vanaf ongeveer 75.000 euro. Gebruikte je de ontslagvergoeding voor een specifiek doel, zoals een eigen onderneming of om het privé uit te lenen? Dan was een stamrecht BV interessant vanaf 50.000 euro.