Herroepelijke schenking

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op


Een herroepelijke schenking wil zeggen dat je de mogelijkheid hebt om de schenking op een later moment ongedaan te maken. Je kunt de schenking bijvoorbeeld herroepen als blijkt dat de ontvanger de schenking niet gebruikt waarvoor jij het bedoeld had. Maar kun je zomaar elke schenking herroepen?

Schenking herroepen – Wanneer toegestaan?

Je mag een schenking alleen herroepen wanneer je dit van tevoren in een onderhandse of notariële akte vastlegt. In de akte geef je aan dat je de schenking om een bepaalde reden herroept, bijvoorbeeld wanneer de ontvanger een afspraak schendt. Denk hierbij aan een bedrag dat je aan je kind schenkt, op voorwaarde dat hij/zijn niet rookt. Begint je kind met roken, dan kun je de schenking herroepen.

Een andere mogelijkheid is om vast te leggen dat je op elk gewenst moment en zonder reden de schenking mag herroepen. Of dat je de schenking alleen in een bepaalde periode mag herroepen, bijvoorbeeld voor de 18e verjaardag van de ontvanger.

Herroepelijke schenking en belasting

Uiteraard betaal je ook over een herroepelijke schenking schenkbelasting. Wanneer je de schenking echter herroept, kan de ontvanger van de schenking de betaalde schenkbelasting terugvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst stort de betaalde belasting dan terug op zijn of haar rekening. Belangrijk hierbij is wel dat je een akte kunt overleggen waarin vastlegt dat het om een herroepelijke schenking gaat.

Let op: Vanaf 2010 wordt bij het terugbetalen van de schenkbelasting rekening gehouden met de voordelen die de ontvanger van de schenking heeft genoten tijdens de periode dat hij beschikking had over het geld. De belastingteruggave wordt dus beperkt.

Herroepelijk schenken en de notaris

Zoals gezegd is het niet verplicht om een herroepelijke schenking vast te leggen in een notariële akte. Het is echter wel aan te raden. Het voordeel van een notariële akte is namelijk dat er later geen enkele discussie over de schenking kan ontstaan. De wet gaat er namelijk vanuit dat beide partijen goed zijn voorgelicht wanneer een schenking bij de notaris is vastgelegd. Daarnaast kan de notaris een privéclausule opnemen. Dit houdt in dat de schenking alleen aan de ontvanger toekomt en niet in een eventuele gemeenschap van goederen valt.

Let op: Herroep je een schenking maar kan de ontvanger deze niet volledig terugbetalen, omdat hij (een deel van) de schenking al heeft uitgegeven? Dan kun je een betalingsregeling treffen.