En/of rekening bij overlijden

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op

Wat gebeurt er met een en/of rekening als één van de rekeninghouders overlijdt?

Mocht één van de rekeninghouders van een en/of rekening overlijden, dan blokkeert de bank de rekening niet direct. Mochten belanghebbenden, zoals erfgenamen of personen die in het testament zijn opgenomen, bezwaar maken, dan kan de overblijvende rekeninghouder alleen na toestemming van hen over het tegoed op de rekening beschikken. Wel is het zo dat de bank de betaalpas(sen) van de overleden rekeninghouder blokkeert.

Let op! Toch kan de mede-rekeninghouder niet zomaar over het totale saldo beschikken. Alleen het saldo op de rekening dat daadwerkelijk tot de niet-overleden rekeninghouder behoort, mag door hem/haar opgenomen worden.

En/of rekening bij overlijden - Nabestaanden

Het saldo op de rekening dat toebehoort aan de overleden rekeninghouder, behoort tot zijn/haar nalatenschap en wordt volgens het testament verdeeld. Mocht er geen testament bestaan, dan bepaalt het wettelijk erfrecht wie recht op het spaargeld heeft. In dat geval gaat het saldo dus naar de echtgenoot/geregistreerd partner en eigen kinderen van de overledene. Hoe de regels van het wettelijk erfrecht precies in elkaar zitten, lees je op de site van de Belastingdienst.

Let op: In beide gevallen betalen de nabestaanden erfbelasting over het saldo (indien het saldo hoger is dan de vrijstelling). De nalatenschap komt voor de nabestaanden dan ook pas vrij als de Belastingdienst de erfbelasting berekend heeft.

En/of rekening overlijden melden

Degenen die de nalatenschap erven, moeten het overlijden zo snel mogelijk bij de bank melden. De meeste Nederlandse banken vragen naar een akte van overlijden, die je bij de gemeente kunt opvragen. Ook vragen veel banken je een formulier in te vullen met gegevens over de rekening en overleden rekeninghouder.

Wil je als erfgenaam het geld van de rekening halen? Dan dien je doorgaans een ‘verklaring van erfrecht’ te overleggen om aan te tonen dat je daadwerkelijk wettig erfgenaam bent en dus recht hebt op het saldo. Een notaris stelt deze verklaring op. Dit duurt meestal minimaal twee weken.

Zodra de erfenis geregeld is, kun je met de bank bespreken wat er met de rekening gebeurt. Het hangt af van de voorwaarden van de bank of de mederekeninghouder de rekening kan aanhouden.

Tip! Het is dus verstandig zo snel mogelijk contact op te nemen met de bank. Een bank heeft immers ervaring met de afwikkeling van dit soort zaken en kan je dus vertellen wat de opties en (on)mogelijkheden zijn.