Kennisbank

Bankgeheim Oostenrijk

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op

Wat houdt het bankgeheim van Oostenrijk precies in?

Oostenrijk is op dit moment een van de weinige landen uit de Europese Unie dat over een bankgeheim beschikt. Oostenrijk schaft het bankgeheim vanaf 2015 echter af. Maar wat houdt het bankgeheim eigenlijk in en wat zijn de gevolgen van de afschaffing?

Oostenrijk bankgeheim

Op dit moment kent Oostenrijk dus nog een bankgeheim. Dat wil zeggen dat Oostenrijkse banken geen bancaire informatie van buitenlandse rekeninghouders delen met de belastingdienst van andere landen. Banken uit Oostenrijk delen dus geen informatie met de Nederlandse Belastingdienst over Nederlandse spaarders in Oostenrijk. De Belastingdienst kan spaargeld in Oostenrijk niet achterhalen, waardoor Nederlandse spaarders hier geen vermogensrendementsheffing over betalen.

Als tegemoetkoming voor het mislopen van deze belastinginkomsten, heft de Oostenrijkse belastingdienst bronbelasting over de rente-inkomsten. Deze bronbelasting maakt ze vervolgens voor een deel over naar de belastingdienst van het land van de spaarder. Daarnaast sloot Nederland in 2009 een belastingverdrag met Oostenrijk, waarin staat dat Oostenrijkse banken informatie verstrekken indien Nederland hierom vraagt.

Let op: Heb je vermogen in het buitenland en geef je dit niet door aan de Nederlandse Belastingdienst? Dan pleeg je een misdrijf en riskeer je strafvervolging en een boete. Indien je in het verleden buitenlands vermogen niet volledig hebt opgegeven en je dit alsnog wilt doen, kun je een beroep doen op de inkeerregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat je alsnog belasting in Nederland betaalt, maar dat de boete die je krijgt lager is dan wanneer de Belastingdienst je betrapt. Lees meer over de inkeerregeling op de site van de Belastingdienst.

Bankgeheim Oostenrijk afgeschaft – Wat nu?

Op een EU-top eind mei 2013 is een akkoord bereikt over de automatische uitwisseling over alle bankgegevens van alle Europeanen in EU-lidstaten. Dit betekent dus het einde van het Oostenrijks bankgeheim. EU-burgers kunnen hun spaargeld niet meer in andere landen binnen de EU onderbrengen, zonder dat de eigen belastingdienst hiervan op de hoogte is. De definitieve opheffing gaat in vanaf 2015.