Spaarloonregeling

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op

Wat hield de spaarloonregeling precies in?

De spaarloonregeling bood je de kans om een deel van je brutoloon belastingvrij te sparen. Je werkgever storrte een gedeelte van je brutoloon op een aparte rekening. Dit bedrag kwam doorgaans na vier jaar netto vrij. Over het tegoed op je spaarloonrekening betaalde je dus geen loonbelasting, mits het onder het de vrijgestelde grens bleef.

Per 1 januari 2012 is de spaarloonregeling echter afgeschaft. Wat de spaarloonregeling precies inhield en hoe je het resterende bedrag van je spaarloonrekening kunt opnemen, lees je in dit artikel.

Spaarloonregeling – De regels

Om aan de spaarloonregeling deel te nemen, moest je werkgever aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Tenminste 75 procent van de werknemers moest kunnen deelnemen aan de spaarloonregeling
  • Het spaarloon werd op een aparte spaarrekening gezet, die op naam van de werknemer stond
  • Op de spaarloonrekening mochten geen andere bedragen gestort worden
  • Deelnemers aan de spaarloonregeling mochten geen gebruik maken van de levensloopregeling

Iedere werknemer mocht jaarlijks maximaal 613 euro van het bruto inkomen op de spaarloonrekening zetten. Je kon kiezen om dit bedrag maandelijks op te bouwen, of in één keer te betalen (bijvoorbeeld van het vakantiegeld).

Spaarloon opnemen

De afschaffing van de spaarloonregeling begin 2012 zorgde ervoor dat je geen nieuwe spaarloonrekening meer kon openen. Ook het storten van spaarloon op bestaande spaarloonrekeningen was vanaf dat moment niet meer mogelijk. Nam je deel aan de spaarloonregeling? Dan had je de keuze om (een deel van) het spaarloon op te nemen, of om verder te sparen.

Wanneer je (een deel van) het spaarloon wilde opnemen, gaf je dit aan bij de beheerder van je spaarloon. Hiervoor moest je een opnameformulier invullen. In het artikel 'Spaarloonregeling opnemen' vind je een overzicht van opnameformulieren per bank. Had je het opnameformulier ingevuld en opgestuurd? Dan duurde het gemiddeld zo’n tien werkdagen voordat het spaarloon op je rekening was bijgeschreven.

Uitbetaling spaarloonregeling uitstellen

Wilde je je spaarloon verder laten groeien? Dan spaarde je tot 2016 gewoon verder met de spaarloonregeling. Je bleef namelijk rente ontvangen over het bedrag op je spaarloonrekening. Het was echter niet meer mogelijk om nieuwe bedragen op je spaarloonrekening te storten.

De rente die je ontving over je spaarloon verschilde van de rente die banken vergoeden op een vrij opneembare spaarrekening. Indien de rente op de spaarloonregeling hoger was, was het aantrekkelijk om het spaarloon te laten staan. Het resterende spaarloon werd verspreid over een aantal jaar uitgekeerd.

Per 1 januari 2016 is de spaarloonregeling echter helemaal vervallen en werden nog resterende tegoeden in één keer vrijgegeven.