Levensloopregeling

Redactie Sparen.nlLaatst gewijzigd op

Wat hield de levensloopregeling precies in?

De levensloopregeling zorgde ervoor dat je als werknemer een deel van je brutoloon kon sparen voor onbetaald verlof of vervroegd pensioen. Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling echter afgeschaft en is er een overgangsregeling in het leven geroepen. Maar wat houdt deze overgangsregeling percies in en hoe werkte levensloop sparen?

Levensloopregeling: pensioen en onbetaald verlof

Met het geld dat je spaarde door middel van de levensloopregeling, kon je een periode van onbetaald verlof mee doorkomen. Je levensloop opnemen kon bijvoorbeeld wanneer je:

  • Een periode vrij wilde om tot rust te komen of om te reizen (sabbatical)
  • Moest zorgen voor een ziek kind of zieke ouder (zorgverlof)
  • Een opleiding of cursus wilde volgen
  • Voor kinderen onder de acht jaar wilde zorgen (ouderschapsverlof)
  • Verlof wilde opnemen voordat je met pensioen ging

Als je deelnam aan de levensloopregeling werd een deel van je brutoloon op een speciale levenslooprekening gezet. Het was daarnaast mogelijk om, in overleg met je werkgever, gewerkte overuren om te zetten in geld. Dit geld kon je vervolgens op je levenslooprekening storten. Je mocht in totaal per jaar 12 procent van je brutoloon sparen via de levensloopregeling. Ook mocht het saldo op je levenslooprekening niet meer zijn dan 210 procent van je bruto jaarsalaris.

Levensloop - Overgang

Zoals gezegd is de levensloopregeling begin 2012 afgeschaft. Vanaf dat moment trad er een overgangsregeling in werking. Deze overgangsregeling maakt onderscheid tussen werknemers die op 31 december 2011 meer en minder dan 3.000 euro gespaard hebben.

Nam je deel aan de levensloopregeling en had je op 31 december 2011 minder dan 3.000 euro gespaard? Dan maak je geen deel uit van de overgangsregeling. Je had in dat geval tot 1 januari 2013 de tijd om je levensloop op te nemen voor verlof, maar je kon geen nieuw levenslooptegoed meer opbouwen bij je spaarbank. Het tegoed dat op 1 januari 2013 niet was opgenomen, werd in één keer uitbetaald. Je hoefde slechts over 80 procent van je saldo op 31 december 2011 belasting te betalen. In totaal betaalde je dus belasting over:

  • 80 procent van het levenslooptegoed opgebouwd tot 31 december 2011
  • 100 procent van het levenslooptegoed dat in 2012 is opgebouwd (dat bestond uit opgebouwde levensloop rente)

Levensloopregeling 2017

Had je op 31 december 2011 tenminste 3.000 euro levensloop gespaard? Dan kun je blijven levensloopsparen tot 2022. Vanaf 2013 mag je daarbij zelf bepalen wat je met het spaartegoed doet: je hoeft het dus niet meer per sé te gebruiken om een periode van onbetaald verlof te bekostigen. Kies je ervoor om verder te levensloopsparen? Dan bouw je geen levensloopverlofkorting meer op. Het voordeel is wel dat, zolang je door blijft sparen, het geld buiten box 3 van de belasting valt. Hierdoor betaal je geen vermogensbelasting over dit bedrag.

Let op: Als je volledige levenslooptegoed vrijvalt, wordt je inkomen in één keer hoger. Het kan zijn dat je daardoor in een hoger belastingtarief terecht komt, waardoor je meer inkomstenbelasting betaalt. Daarnaast is het mogelijk van invloed op de hoogte van enkele toeslagen, zoals de zorgtoeslag of de huurtoeslag.